Preview Mode Links will not work in preview mode

Pedagogisk Psykologi


Tack för att du lyssnar! 

Pedagogisk Psykologi är en podcast för personal inom skola och elevhälsa. Vi intervjuar intressanta personer och diskuterar ämnen kopplat till lärande, utveckling, ledarskap och psykologi. För mer information om de utbildningar och tjänster vi som företag erbjuder, gå in på PedagogiskPsykologi.se.

Prenumerera och betygsätt podden

Prenumerera, recensera och betygsätt gärna podcasten i iTunes/Apple Podcasts. Varje prenumeration och recension hjälper oss nå fler lyssnare. Så vi uppskattar det verkligen.

Aug 28, 2023

I det här avsnittet intervjuar vi Diana Storvik.

Diana är specialpedagog, gymnasielärare, specialpedagog och driver den populära bloggen Specialpedagog på gymnasiet.

Diana kommer föreläsa på vår utbildningsdag, Pedagogiskt Ledarskap, 31 oktober 2023 utifrån sina böcker Studiestrategier på gymnasiet och Studiestrategier på högstadiet.

Några av de ämnen som diskuteras i podden:

  • Dianas vändpunkt i karriären, när hon mötte en klass som inte passade in i mallen
  • Att träna elever att reflektera över sitt eget lärande och val av strategier
  • Att styra tillbaka fokus mot lärande, inte bara examinationer
  • Vikten av att tänka i termer av progression
  • Börja med att bygga stödstrukturer
  • Anteckningsmetoder såsom Cornell notes och hur man kan arbeta med det
  • En modell för stegvis ökat eget ansvar

Om du fann avsnittet intressant, dela det gärna vidare med kollegor och i sociala medier.

Klicka här för att läsa mer och få 25% “boka tidigt-rabatt” på utbildningsdagen Pedagogiskt Ledarskap för personal inom skola och elevhälsa.

Följ också gärna Rova & Sjögren Psykologi på: